Konkurs

„Odpicujemy Twoje auto”

Podstawowe informacje z regulaminu

 1. Na podstawie odpowiedzi na to pytanie „Dlaczego to właśnie Twoje auto powinniśmy odpicować?” zostanie wyłoniony zwycięzca przez trzy osobowe jury. Wyłonienie Zwycięzcy następuje poprzez dokonanie wyboru jednej najciekawszej odpowiedzi na pytanie konkursowe. Kryterium wyboru odpowiedzi na pytanie jest inwencja twórcy, jego kreatywność i pomysłowość.
 2. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do dnia 10.06.2023r. włącznie.
 3. W dniu dokonania zgłoszenia do Konkursu posiadasz miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w promieniu 40 km od centrum miasta Radom.
 4. Uczestnikiem Konkursu może być tylko osoba, która przez cały czas trwania konkursu:
  1. subskrybuje kanał Stelvio Detailing na YouTube (w trybie publicznym) i ma włączone powiadomienia za pośrednictwem dzwoneczka znajdującego się obok przycisku subskrypcji https://www.youtube.com/@stelviodetailing,
  2. obserwuje profil Stelvio Detailing na Instagramie: https://www.instagram.com/stelvio_detailing/,
  3. polubiła stronę Stelvio Detailing na Facebooku: https://pl-pl.facebook.com/stelviodetailing/ oraz udostępniła zamieszczony na niej post (flmik) konkursowy (ustawienia w trybie publicznym).
 5. Odpowiedź na pytanie konkursowe Uczestnik przesyła Organizatorowi za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Organizatora podając swoje dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nazwy (nazw) na platformach You Tube, Facebook i Instagram oraz numeru telefonu i adresu e-mail , a także dane zgłaszanego samochodu tj. marka, model, rok produkcji oraz 4 zdjęcia pojazdu.
 6. Nagrodą w Konkursie jest metamorfoza wyglądu zewnętrznego pojazdu. Zakres prac zostanie dobrany indywidualnie przez Organizatora do warunków konkretnego samochodu osobowego. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wyboru zakresu i rodzaju wprowadzonych w pojeździe zmian.
 7. Wartość nagrody wyniesie około 10.000 zł - 15.000 zł. Jej wysokość zależy od rodzaju wykonanych prac podjętych w celu poprawy wyglądu pojazdu.

Formularz zgłoszeniowy

Przyjmowanie zgłoszeń do 1 edycji konkursu zostało zakończone.

Dane uczestnika

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Telefon
Adres zamieszkania
Nazwa ulicy, numer domu, kod pocztowy i miejscowość.
Profil YouTube (nazwa Twojego konta)
Profil Facebook (nazwa Twojego konta)
Profil Instagram (nazwa Twojego konta)

Dane samochodu

Marka
Model
Rok produkcji
Zdjęcia
Minimalnie 4 (po jednym z każdej strony samochodu).
Dlaczego to właśnie Twoje auto powinniśmy odpicować?
Trasa Adam Tomek